Toyota Molde er
Miljøfyrtårn-sertifisert! 

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til Toyota Molde angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling i bedriften.

 Toyota Molde ser Miljøfyrtårn som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør oss som firma og våre ansatte miljøbevisste i de valgene vi tar.

Tildelingen av Miljøfyrtårn-diplomet ser vi på som en anerkjennelse av det langsiktige arbeidet vi jobber for hver dag, for å kunne skape et godt og trygt arbeidsmiljø og for å redusere avtrykk fra det vi driver med.

Molde kommune ved Marcel Andrè Boeve og Ole Bjørn Reitan Teknisk leder Toyota Molde

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.